Clubgebouw: OLYMPUS, Voorweg 107, Zoetermeer. 3419596 Voorzitter: J. van den Berg, Wildenberg 18, 2716ND Zoetermeer 3214259 E-mail: bergvandenjb@hetnet.nl Secretaris:. D. Th. Brinkman, v. Boisotring 97,2722AB Zoetermeer 3422005 E-mail: dirk_brinkman@nl.ibm.com Penningmeester: W.P.M. Jutte, Kadelaan 39, 2725BB Zoetermeer 3313581 Schaakvereniging Promotie, Gironummer 2405362 E-mail: w.jutte@hetnet.nl Wedstrijdleider intern: G.Eggink, Ravelplein 16, 2807 HH Gouda 0182-671664 E-mail: promotie.intern@kpnplanet.nl Wedstrijdleider extern: R. de Vries, Breitnerlaan 56, 2391GC Hazerswoude-Dorp 0172-58 73 35 E-mail: r.de_vries@wxs.nl Jeugdcommissie: D. van Nies, Rhonestroom 22, 2721CC Zoetermeer 3418432 E-mail: dingeman.vannies@xs4all.nl Redactie H.Alberts, Trompstraat 98, 2266KL Leidschendam 070-3206429 E-mail: h.j.alberts@hetnet.nl R. de Vries, Breitnerlaan 56, 2391GC Hazerswoude-Dorp 0172-58 73 35 E-mail: r.de_vries@wxs.nl Webmaster: W.Broekman, IJsselstroom 217, 2721AZ Zoetermeer 3630828 E-mail: w.broekman@wxs.nl